INAP - Official Portal

INDUSTRY NETWORK-ALUMNI PLATFORM (INAP)

INAP merupakan suatu platform penting terhadap komitmen tinggi dan usaha berterusan UMP dalam memperkasa jaringan industri dan hubungan alumni

INAP dapat merealiasikan percambahan idea yang konstruktif dari perspektif profesional para alumni yang berpotensi untuk direkabentuk sebagai inisiatif bernilai tambah dan berimpak tinggi melalui penglibatan langsung Universiti ini dan industri yang diwakili mereka

Address

Pusat Jaringan Industri & Masyarakat
Universiti Malaysia Pahang
Lebuhraya Tun Razak
26300, Kuantan
Pahang Darul Makmur

Contact

Tel: +609 549 2790
Fax: +609 549 2759
Email: icon@ump.edu.my
Website: http://www.inap.ump.edu.my

logo ump helpdesk